Arkeologiska Rapporter 2023
Göta Arkeologi

Fossil åkermark och boplatser i Herrljunga

Arkeologisk utredning. Herrljunga 6:2 och 6:3 i Herrljunga kommun. Mats Hellgren


Boplatslämningar och stenåldersfynd

Arkeologisk förundersökning. L1960:7656, L1960:7747, L1960:7748, L2021:6121. Bälinge 6:8 och 6:16 i Alingsås kommun. Mats Hellgren


Boplatslämningar i Hede

Arkeologisk förundersökning. L1964:1381. Hede 1:37 i Sankt Peder socken, Lilla Edets kommun. Mats Hellgren


Förundersökning i Lockryd

Arkeologisk förundersökning. Sexdrega och Hillared socknar, Svenljunga kommun. Elinor Malmberg


Arkeologisk utredning i Gökskulla

Arkeologisk utredning. Gökskulla 3:33 m.fl. Landvetter socken i Härryda kommun. Mats Hellgren


En boplats från förromersk järnålder i Brålanda

Arkeologisk undersökning. Källeberg 1:205 i Brålanda socken, Vänersborgs kommun. Johanna Lega


Undersökningar invid Rolfs kulle

Arkeologisk förundersökning. L2021:1742, L2021:6120, L2021:6121 i Bälinge socken, Alingsås kommun. Mats Hellgren


Hägnad och fägata i Slamby

Arkeologisk utredning. Slamby 1:27 i Landvetter socken, Härryda kommun.  Johanna Lega