Rapporter 2023 Göta Arkeologi

Fossil åkermark och boplatser i Herrljunga

Arkeologisk utredning. Herrljunga 6:2 och 6:3 i Herrljunga kommun. Mats Hellgren


Boplatslämningar och stenåldersfynd

Arkeologisk förundersökning. L1960:7656, L1960:7747, L1960:7748, L2021:6121. Bälinge 6:8 och 6:16 i Alingsås kommun. Mats Hellgren


Boplatslämningar i Hede

Arkeologisk förundersökning. L1964:1381. Hede 1:37 i Sankt Peder socken, Lilla Edets kommun. Mats Hellgren


Förundersökning i Lockryd

Arkeologisk förundersökning. Sexdrega och Hillared socknar, Svenljunga kommun. Elinor Malmberg


Arkeologisk utredning i Gökskulla

Arkeologisk utredning. Gökskulla 3:33 m.fl. Landvetter socken i Härryda kommun. Mats Hellgren


En boplats från förromersk järnålder i Brålanda

Arkeologisk undersökning. Källeberg 1:205 i Brålanda socken, Vänersborgs kommun. Johanna Lega


Undersökningar invid Rolfs kulle

Arkeologisk förundersökning. L2021:1742, L2021:6120, L2021:6121 i Bälinge socken, Alingsås kommun. Mats Hellgren


Hägnad och fägata i Slamby

Arkeologisk utredning. Slamby 1:27 i Landvetter socken, Härryda kommun.  Johanna Lega


Arkeologisk utredning inom Hägrunga 5:9

Arkeologisk utredning. Hägrunga 5:9 i Algutstorp socken, Vårgårda kommun. Mats Hellgren


Röjningsrösen i Kråkhult

Arkeologisk förundersökning. Kråkhult i Toarp socken, Borås kommun. Mats Hellgren 


Förundersökning av en järnåldersboplats

Arkeologisk förundersökning. Skövde 2:4 och 4:1 i Kullings-skövde socken, Vårgårda kommun. Mats Hellgren


Arkeologisk inventering i Lygnersvider

Arkeologisk inventering. Lygnersvider 1:31 i Sätila socken, Marks kommun. Mats Hellgren


Boplatser och en stensättning i Björlanda

Arkeologisk förundersökning. L2022:3479, L2022:3482, L2022:3483, L2022:3484, L2022:3486, L2022:3487, L2022:3490, L1970:7245 i Björlanda socken, Göteborgs kommun. Johanna Lega


Arkeologisk utredning inom Annekärr 2:1

Arkeologisk utredning. Annekärr 2:1 i Stora Lundby socken, Lerums kommun. Mats Hellgren 


Inför utökning av bergtäkt i Berghem

Arkeologisk utredning. Skogum 2:8 m.fl. i Berghem socken, Marks kommun. Mats Hellgren


Fossil åker och boplats i Dalsjöfors

Arkeologisk avgränsande förundersökning. L2021:3521 och L2021:3523. Tummarp 1:72 och Gårda 1:99 i Toarp socken, Borås kommun. Elinor Malmberg.


Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning. Herrljunga 6:2 och 6:3 i Herrljunga socken och kommun. Elinor Malmberg


En stensättning i Kinnarumma

Arkeologisk utredning. Kinnarumma-Fagerhult 4:13 i Kinnarumma socken, Borås kommun. Mats Hellgren


Dateringar från gravfältet Lundskullen

Arkeologisk efterundersökning. Vårgårda-Fötene 4:13 i Södra Härene socken, Vårgårda kommun. Mats Hellgren


Bronsålderns odlingssystem i Tarsled socken

Arkeologisk förundersökning. Horsby 11:1 m.fl. i Tarsled socken, Herrljunga kommun. Elinor Malmberg


Förundersökning Dalsjöfors

Arkeologisk förundersökning.


Bland berg och skogar i Marbäck

Arkeologisk utredning. Marbäck 6:5 m.fl. i Marbäck socken, Ulricehamns kommun. Mats Hellgren


I ett bergsområde på Asperö

Arkeologisk utredning. Asperö S1 i Styrsö socken och kommun. Mats Hellgren


Boplatslämningar inom Hog 1:1

Arkeologisk utredning. Hog 1:1 i Resteröd socken, Uddevalla kommun. Mats Hellgren


På ängsmark intill en boplats

Arkeologisk utredning. Fässberg 1:4 och 1:57 i Mölndal socken och kommun. Johanna Lega


Enstaka flintfynd i Orrevik

Arkeologisk avgränsande förundersökning. Orrevik 1:4 i Bokenäs socken, Uddevalla kommun. Johanna Lega


Kulturhistoriska lämningar inom Bollestad 3:4

Arkeologisk förstudie. Bollestad 3:4 i Kareby socken, Kungälvs kommun. Johanna Lega


Två röjningsröseområden i Kinna

Arkeologisk utredning. Kinna 25:17 i Kinna socken, Marks kommun. Simon Karlsson