Övriga publikationer
Göta Arkeologi

Brons- och järnålderns jordbruksmarker i Lockryd

Med hjälp av kol- 14 dateringar, pollenanalys från närliggande våtmarker och fosfatanalys av de gamla åkrarna har ny kunskap om det gamla jordbrukslandskapet vuxit fram.

Låg Sveriges största gravhög i Alingsås?

Läs historien om hur geologen Jan Otto Fries dagboksanteckningar från 1863 lästes fel, förväxlades och förändrades tills Sveriges största gravhög låg på ett berg i Alingsås.