Övriga publikationer
Göta Arkeologi

 

Låg Sveriges största gravhög i Alingsås?

Läs historien om hur geologen Jan Otto Fries dagboksanteckningar från 1863 lästes fel, förväxlades och förändrades tills Sveriges största gravhög låg på ett berg i Alingsås.