Välkommen till Göta Arkeologi

Vi utför uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. På sidan kan du hitta information om oss, våra tjänster och aktuella projekt. Här finns också våra arkeologiska rapporter att ladda ned.

Aktuellt

Om våra pågående projekt

Resultaten är klara!

Under hösten 2022 genomförde vi förundersökningar av flera fossila åkermarker med röjningsrösen i Lockryd, Svenljunga kommun. Vi samlade in kolprover från röjningsrösen, fosfatprover från de omgivande markerna och borrade för pollenprov i närliggande våtmarker. Nu har vi fått analysresultaten som tillsammans med de arkeologiska undersökningarna gav en hel del spännande resultat. Det går att läsa mer i artikeln nedan! Den fullständiga rapporten beräknas vara klar inom ett par veckor.

Fotogrammetri som dokumentationsmetod

Under våren 2023 jobbade vi mycket med fossil åker och specifikt röjningsrösen från förhistorisk och historisk tid. Dokumentationen gjordes bland annat med hjälp av fotogrammetri för att försöka spara rösenas visuella uttryck även efter att de har tagits bort. Här ovan är en stillbild av en modell efter att ett av rösena torvats av till hälften. Klicka på länkarna nedan för att utforska rösen som 3D-modeller!

Tarsled socken, Rapport 2023:20

Herrljunga socken, Rapport 2023:17