Välkommen till Göta Arkeologi

Vi utför uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. På sidan kan du hitta information om oss, våra tjänster och aktuella projekt. Här finns också våra arkeologiska rapporter att ladda ned.

Aktuellt

Om våra pågående projekt

Skadad stensättning i Kållered

I slutet av maj 2024 fick Göta Arkeologi i uppdrag att undersöka en stensättning som utsatts för skadegörelse. Stensättningen var kraftigt övertorvad och ungefär hälften av graven var enligt uppgift förstörd. När stensättningen torvats av visade det sig att skadorna inte var så omfattande som befarat. Tyvärr var det just i området för den troliga gravgömman som stenar hade plockats bort. Enstaka fragment av bränt ben påträffades i det skadade området och förövrigt var graven tom på mänskliga kvarlevor. Stensättningen var av den typ som brukar kallas Göteborgsäckel. Packningen var oregelbunden och fyllde ut flera bergsskrevor på ett litet impediment som låg högt i landskapet. Bitar av kvarts och slagen flinta hade spridits ut både över och under stenpackningen. Rapporten beräknas vara klar under hösten 2024.

Huslämningar i Vårgårda

Under maj 2024 genomförde Göta Arkeologi  undersökningar av ett boplatsområde i Hoberg. Ytan som schaktades är belägen på en sandrygg i närheten av E20 där ett femtiotal huslämningar från neolitikum till yngre järnålder tidigare har påträffats. Den här undersökningen genererade ytterligare tio huslämningar bestående av både två och treskeppiga långhus samt ett rundhus. Bilden visar det tvåskeppiga huset med stolparna markerade. Vi väntar nu på kol 14-dateringar och rapporten beräknas vara klar under hösten 2024.

Fotogrammetri som dokumentationsmetod

Under våren 2023 jobbade vi mycket med fossil åker och specifikt röjningsrösen från förhistorisk och historisk tid. Dokumentationen gjordes bland annat med hjälp av fotogrammetri för att försöka spara rösenas visuella uttryck även efter att de har tagits bort. Här ovan är en stillbild av en modell efter att ett av rösena torvats av till hälften. Klicka på länkarna nedan för att utforska rösen som 3D-modeller!

Tarsled socken, Rapport 2023:20

Herrljunga socken, Rapport 2023:17