Välkommen till Göta Arkeologi

Vi utför uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. På sidan kan du hitta information om oss, våra tjänster och aktuella projekt. Här finns också våra arkeologiska rapporter att ladda ned.

Aktuellt

Om våra pågående projekt
Göta Arkeologi Förundersökning i Björlanda

Förundersökning i Björlanda

Under några veckor i början av januari jobbar vi i Björlanda på Hisingen. Här förundersöker vi sju stenåldersboplatser, en järnåldersboplats och en stensättning. Syftet med undersökningen är att ta reda på mer om boplatserna och graven. Vi behöver t ex veta hur stora lämningarna är och hur mycket av dem som har bevarats. Med hjälp av kol från anläggningar och slagen flinta kan vi bedöma platsernas ålder och intensitet. Följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi uppdaterar när något spännande dyker upp!

Bebyggelseutveckling

Göta Arkeologi har skrivit en undersökningsrapport Hus i Hoberg, i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen (KU arkeologisk rapport 2022:6). Här är en liten film som visar de olika faserna på boplatsen baserat på huslämningarnas dateringar. Sättning av rapporten pågår och den publiceras inom kort!

Arkeologi längs E20

Göta Arkeologi har tillsammans med Rio Göteborg gjort undersökningar inför utbyggnaden av E20 förbi Vårgårda. Kunskapen om denna trakt har nu ökat markant vilket uppmärksammas av Arkeologikanalen som har producerat en film.  Den ger en spännande inblick i det arkeologiska arbetet som avtäcker en omfattande järnåldersbygd.