Välkommen till Göta Arkeologi

Vi utför uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. På sidan kan du hitta information om oss, våra tjänster och aktuella projekt. Här finns också våra arkeologiska rapporter att ladda ned.

Aktuellt

Om våra pågående projekt

Under våren 2023 jobbade vi mycket med fossil åker och specifikt röjningsrösen från förhistorisk och historisk tid. Dokumentationen gjordes bland annat med hjälp av fotogrammetri för att försöka spara rösenas visuella uttryck även efter att de har tagits bort. Här nedan är en stillbild av en modell efter att ett av rösena torvats av till hälften. Klicka på länkarna nedan för att utforska rösen som 3D-modeller!
Tarsled socken, Rapport 2023:20
Dalsjöfors socken, Rapport 2023:21
Herrljunga socken, Rapport 2023:26

Rapporten är klar!

I januari och februari 2023 förundersöktes sju boplatser och en stensättning i Björlanda på Hisingen. De rykande färska resultaten av C14-dateringar från eldstäder och stolphål inom boplatserna gav dateringar till mesolitikum (ca 5 700 f.Kr), äldre bronsålder (ca 1 500 f.Kr), mellersta bronsålder (ca 1 100 f.Kr) och yngre bronsålder/äldre järnålder (ca 700-400 f.Kr). Flintan har analyserats av Kjel Knutsson (Stoneslab). Rapporten finns nu att ladda ner!

Utredning i Marbäck

I samband med nyetablering av vindkraft genomför vi nu en utredning i skogarna sydöst om Ulricehamn. Det finns en del fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i området, bland annat gårdstomten tillhörande gamla Äplared som övergavs under tidigt 1900-tal. Kartan visar fastigheten år 1782. Följ oss på Facebook och Instagram där vi lägger upp information om spännande fynd!

Bebyggelseutveckling

Göta Arkeologi har skrivit en undersökningsrapport Hus i Hoberg, i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen (KU arkeologisk rapport 2022:6). Här är en liten film som visar de olika faserna på boplatsen baserat på huslämningarnas dateringar. Sättning av rapporten pågår och den publiceras inom kort!

 

Arkeologi längs E20

Göta Arkeologi har tillsammans med Rio Göteborg gjort undersökningar inför utbyggnaden av E20 förbi Vårgårda. Kunskapen om denna trakt har nu ökat markant vilket uppmärksammas av Arkeologikanalen som har producerat en film.  Den ger en spännande inblick i det arkeologiska arbetet som avtäcker en omfattande järnåldersbygd.