Välkommen till Göta Arkeologi

Vi utför uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. På sidan kan du hitta information om oss, våra tjänster och aktuella projekt. Här finns också våra arkeologiska rapporter att ladda ned.

Aktuellt

Om våra pågående projekt

Vikingatid och bronsålder i Bjäkebol

I maj 2023 genomför Göta Arkeologi en undersökning i Åmåls kommun. Lämningen är en liten boplats (L1960:9337) som tidigare daterats till vikingatid och bronsålder. Nu ska vägen intill boplatsen breddas och därför ska alla spår efter mänsklig aktivitet från förhistorisk tid dokumenteras. Vi startar med en metalldetektering som förhoppningsvis kan ge oss ledtrådar till platsens användningsområde. Följ grävningen på Facebook och Instagram.

Göta Arkeologi Förundersökning i Björlanda

Förundersökning i Björlanda

Under några veckor i början av januari jobbade vi i Björlanda på Hisingen. Här förundersöktes sju stenåldersboplatser, en metalltida boplats och en stensättning. De rykande färska resultaten av C14-dateringar från eldstäder och stolphål inom boplatserna gav dateringar till mesolitikum (ca 5 700 f.Kr), äldre bronsålder (ca 1 500 f.Kr), mellersta bronsålder (ca 1 100 f.Kr) och yngre bronsålder/äldre järnålder (ca 700-400 f.Kr). Rapportarbetet pågår och förväntas bli klart inom kort! Följ oss gärna på Facebook och Instagram där vi uppdaterar när något spännande dyker upp!

Bebyggelseutveckling

Göta Arkeologi har skrivit en undersökningsrapport Hus i Hoberg, i samarbete med Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen (KU arkeologisk rapport 2022:6). Här är en liten film som visar de olika faserna på boplatsen baserat på huslämningarnas dateringar. Sättning av rapporten pågår och den publiceras inom kort!

Arkeologi längs E20

Göta Arkeologi har tillsammans med Rio Göteborg gjort undersökningar inför utbyggnaden av E20 förbi Vårgårda. Kunskapen om denna trakt har nu ökat markant vilket uppmärksammas av Arkeologikanalen som har producerat en film.  Den ger en spännande inblick i det arkeologiska arbetet som avtäcker en omfattande järnåldersbygd.