Rapporter 2022 Göta Arkeologi

Invid en boplats

Arkeologisk Förundersökning. L1966:552, Ödsmål socken, Stenungsunds kommun. Mats Hellgren


I utmarkerna mellan Lexby, Låssby och Kålsered

Arkeologisk Utredning steg 1. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Johanna Lega


Spår efter en tidigmesolitisk jaktstation

Arkeologisk Delundersökning. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Mats Hellgren


Boplatsområde vid Dalstorpsjön 

Arkeologisk avgränsande förundersökning L2018:389, L1967:9057. Dalstorp socken, Tranemo kommun. Elinor Malmberg


Ryttarkulor i åkermark

Arkeologisk utredning. Kastellegården 1:1, Ytterby socken, Kungälvs kommun. Mats Hellgren


Undersökning i Fågelsten

Arkeologisk utredning, Fågelsten 1:108, Lindome socken, Mölndals kommun. Mats Hellgren


Utredning inför planerad täkt

Arkeologisk utredning, Lygnesvider 1:31. Sätila socken, Marks kommun. Mats Hellgren


Järnframställning i Hägrunga

Arkeologisk förundersökning. L1966:1421, Hägrunga 12:1. Algutstorp socken, Vårgårda kommun. Mats Hellgren


Bland berg och våtmarker i Sexdrega och Hillared 

Arkeologisk utredning steg 1. Sexdrega och Hillared socknar, Svenljunga kommun. Elinor Malmberg


Intill hällristningar och gravar i Jörlanda

Arkeologisk utredning. Jörlanda socken, Stenungsunds kommun. Johanna Lega


Intill hällristningar och gravar i Solberga

Arkeologisk utredning. Solberga socken, Stenungsunds kommun. Mats Hellgren


Förhistoriska lämningar inom Krok 1:18

Arkeologisk utredning. Örby socken, Marks kommun. Elinor Malmberg


Enstaka flintor i en leråker

Arkeologisk förundersökning. L1966:552, Näs 1:302. Ödsmål socken, Stenungsunds kommun. Mats Hellgren


I utkanten av en boplats i Dvärred

Arkeologisk förundersökning. Dvärred 2:144 och 2:145. Lindome socken, Mölndals kommun. Johanna Lega


En stensättningsliknande lämning

Arkeologisk förundersökning. L1963:9900, Trym 15. Falköpings socken, Falköpings kommun. Mats Hellgren


Stenåldersboplats inom Fossen 1:42

Arkeologisk förundersökning. Fossen 1:42. Bokenäs socken, Uddevalla kommun. Mats Hellgren


Stenåldersboplatser i Låssby och Lexby

Arkeologisk utredning steg 2. Låssby 3:3, 19:10, Lexby 4:54, Kålsered 1:3, 1:4. Björlanda socken, Göteborgs kommun. Johanna Lega


Inför detaljplan inom Östra Viared

Arkeologisk utredning. Viared 1:5 m. fl. Torpa socken, Borås kommun. Mats Hellgren


Undersökningar inför ny detaljplan, Lockryds industriområde

Arkeologisk utredning steg 2. Hillared och Svenljunga socknar, Svenljunga kommun. Elinor Malmberg


Inför bergtäkt i Bälinge

Arkeologisk utredning, steg 1. Bälinge-Torp 2:7. Bälinge socken, Alingsås kommun. Johanna Lega


Boplatslämningar i Assmundtorp

Arkeologisk utredning. Assmundtorp 2:9 m.fl. Härryda socken, Härryda kommun. Johanna Lega


Inför detaljplan öster om Rydboholm

Arkeologisk utredning. Gässlösa 5:1 m.fl. Torpa och Kinnarumma socknar, Borås kommun. Mats Hellgren


Lämningar efter torpare i Aspgärdet

Arkeologisk förundersökning. L1967:8997, Knestorp 6:1. Dalstorp socken, Tranemo kommun. Mats Hellgren


Inför VA-ledning i Västra Bodarna

Arkeologisk utredning. Västra Bodarna, Hemsjö socken, Alingsås kommun. Mats Hellgren


Fossil åker i Herrljunga

Arkeologisk utredning. L1966:3446 och L1966:4002, Herrljunga 2:3. Herrljunga socken, Herrljunga kommun. Johanna Lega


Boplatslämningar i Gälared

Arkeologisk utredning. Gälared 6:2, Hillared socken, Svenljunga kommun. Mats Hellgren


Boplatser och röse längs E45 i Tösse

Arkeologisk förundersökning. L1964:9745, L1963:366 och L1963:367. Bredvik 1:49, Bjäkebol 1:15 m.fl. Tösse socken, Åmål kommun. Johanna Lega


Fossil åkermark i Horsby

Arkeologisk utredning. Horsby 11:1, Tarsled socken, Herrljunga kommun. Mats Hellgren


Röjningsrösen i Kanåsen

Arkeologisk förundersökning. L1960:4388, Kanåsen 1:4. Toarp socken, Borås kommun. Johanna Lega


Arkeologisk utredning i Ugglum

Arkeologisk utredning. Ugglum 5:5 m.fl. Partille socken, Partille kommun. Johanna Lega


Boplatslämningar i Skogarp

Arkeologisk förundersökning. L2019:6908, L2019:6912 och L2019:6914. Skogarp 1:5, Dalstorp socken, Tranemo kommun. Mats Hellgren


Lämningar från järnålder

Arkeologisk förundersökning. L2022:2912. Krok 1:18, Örby socken, Marks kommun. Mats Hellgren 


Arkeologisk utredning i Skogarp

Arkeologisk utredning. Skogarp 1:3. Dalstorp socken, Tranemo kommun. Simon Karlsson