Om oss Göta Arkeologi


Göta Arkeologi bildades 2021 av fyra arkeologer som tidigare har arbetat inom Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi lång erfarenhet av uppdragsarkeologi i hela länet. Mats Hellgren har efter närmare 30 år i yrket stor kunskap och hantverksskicklighet. Dokumentationsteknik och GIS är Johanna Legas särskilda kompetensområde.  Simon Karlsson har fokuserat på boplatsarkeologi och är bland annat expert på att lokalisera förhistoriska huslämningar. Efter en specialutbildning i arkeobotanik sköter Elinor Malmberg provtagningsmetodik och flotering av makroprover. Vi på Göta Arkeologi gillar samarbeten av alla slag som kan bidra till metodutveckling, kunskapsuppbyggnad och förmedling. Vi ses där ute!