Våra tjänster  Göta Arkeologi

Vi på Göta Arkeologi har lång erfarenhet av arkeologiska uppdrag såsom förstudier, utredningar, förundersökningar och arkeologiska undersökningar. Vi arbetar även med kulturmiljövård och förmedling av kunskap kring fornlämningar och den uppdragsarkeologiska processen. Särskilda kompetensområden är förhistorisk hustypologi, arkeobotanik och arkeologisk dokumentation.

Uppdrag

Göta Arkeologi utför förstudier, utredningar, förundersökningar och arkeologiska undersökningar.

Kulturmiljövård & Förmedling

Vi hjälper till med utmärkning, skyltning och vård av fornlämningsmiljöer. Vi kan också anlitas för föredrag eller fältvisningar av fornlämningar.

Konsultation

Göta Arkeologi utför konsultuppdrag med särskild kompetens inom järnålderns boplatser, arkeobotanik samt mätteknik och rektifiering av kartor.